Schimmenspel rond vastgoed Schiphol: overheden geven regie uit handen

Schiphol is grootgrondbezitter in de regio. Het vliegveld heeft een groot aantal percelen in bezit om er kantoren en opslagloodsen op te bouwen. Rond dat eigendom is een hele kerstboom van vennootschapjes en stichtingen opgetuigd. De overheid heeft de regie grotendeels uit handen gegeven.

De meeste van die stukken grond worden opgekocht als landbouwgrond met een lage waarde per hectare. Na een wijziging van de bestemming door provincie of gemeente van landbouw naar bedrijven of kantoren wordt de grond tot wel twintig keer meer waard. Dit spel speelt elke projectontwikkelaar, vaak is er jarenlang geduld nodig.

De wijziging van bestemming is normaalgesproken een langdurig en onzeker traject, waarbij allerlei lokale en soms ook provinciale overheden zijn betrokken. Die kijken eerst of de wijziging sociaal-maatschappelijk acceptabel is en past binnen het beleid. Pas daarna gaan ze over tot het wijzigen van het bestemmingsplan.

Voor de Schiphol Groep is dat veel makkelijker. Met...

10-03-2022 15:01
SchipholWatch