Communicatieadviseur gaswinning (interim)

Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gaswinning (interim). Het ondersteunend bureau gaswinning werkt in opdracht van alle aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen. Onze opdracht is het besluitvormingsproces in de regio organiseren en gesprekspartner zijn van verschillende partijen zoals Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Rijk. Je bent vanuit dit team de communicatiedeskundige. Je adviseert regiobestuurders over de te voeren strategie en het uitvoeren daarvan. Hiervoor heb je veel contact met communicatiecollega's van o.a. gemeenten, NCG, het Rijk, provincie en de woningcorporaties. Je coördineert de communicatie binnen de regio (ex- en interne communicatie). Verder bestaan je werkzaamheden uit o.a. het voorbereiden en voorzitten van het kernteam Communicatie, het communicatieoverleg met gemeenten en het Breed Communicatie Overleg Groningen. Ook lever je een bijdrage aan het schrijven van bestuurlijk gevoelige brieven, het schri...

09-03-2022 14:28
Search & Co Groep