Teamleider HRM (interim)

Voor gemeente Nijkerk zoekt pzSearch een Teamleider HRM BLNP voor 3 tot 6 maanden en 28 uur per week. Tarief in overleg. De vier gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP) werken op 4 terreinen de samen. Jij draagt zorg voor de tijdige realisatie van de activiteiten uit het jaarplan. Je stuurt de medewerkers functioneel aan, bouwt aan de doorontwikkeling van het team binnen de samenwerking bedrijfsvoering BLNP en maakt duidelijke keuzes in het belang van de samenwerking BLNP en de te behalen resultaten op de 4 K’s. Daarnaast werk je nauw samen met de Regiegroep als ambtelijk opdrachtgever en je bevordert de integraliteit en sociale cohesie en weet wat er lokaal speelt en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening en inzetbaarheid van medewerkers. Samen met de teamleden besteed je aandacht aan de juiste rolverdeling, inclusief bijbehorende verantwoordelijkheden. Je bent verantwoordelijk voor formatie, bezetting en diverse personeelsbudgetten. Je beschikt over werke...

03-03-2022 14:15
Search & Co Groep