Relatief veel ‘dure scheefwoners’ in Amstelveen

[AMSTELVEEN] In Amstelveen wonen relatief veel 'dure scheefwoners’. Dat blijkt uit het tweejaarlikse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Dure scheefwoners zijn huishoudens met een laag inkomen die woning in de vrije sector huren, omdat ze bijvoorbeeld nog niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het Amstelveense college noemt het zorgelijk ontwikkeling dat dit in Amstelveen relatief vaak voorkomt, omdat deze huishoudens relatief veel van hun totale inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Het stimuleert het college om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, zodat er meer sociale huurwoningen vrijkomen voor de groep waarvoor deze bedoeld zijn.

02-03-2022 17:15
Amstelveens Nieuwsblad