Provincie verzon soepele PFOS-norm op verzoek van Schiphol

Omdat Schiphol in zijn maag zat met 50.000 kubieke meter grond die vervuild is met het zeer giftige PFOS, stelde Provincie Noord-Holland een eigen, soepele norm op zodat de gifgrond alsnog kon worden afgevoerd naar een terrein in Aalsmeerderbrug.

Dit blijkt uit een explosief document met datum 12 juli 2017 dat we vonden in de provinciale archieven. Het stuk is ondertekend door toenmalig commissaris van de koning Johan Remkes.

De eigen norm van de provincie moest later met een factor honderd worden aangescherpt. Met die nieuwe, nu geldende norm had Schiphol de gifgrond nooit mogen afvoeren en uitspreiden op een perceel in het tuindersdorp.

PFOS is de verzamelnaam voor een groep zwaar vervuilende en giftige chemische stoffen. De vervuiling op Schiphol was te wijten aan een bedrijfsongeval met bluswater in een loods van KLM.

Groot gebied rond Schiphol vervuildPFOS-stoffen zijn niet afbreekbaar in de natuur en verspreiden zich via het grondwater razendsnel in de omgeving. E...

02-03-2022 19:25
SchipholWatch