Amstelveners voelen zich veiliger dan inwoners andere grote gemeenten

[AMSTELVEEN] Inwoners van Amstelveen waarderen hun veiligheid hoger dan de inwoners van veel andere gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. Dat is het beeld dat naar voren komt uit de Veiligheidsmonitor 2021 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 maart publiceerde. De Veiligheidsmonitor (VM) verzamelt gegevens over (on)veiligheidsgevoelens van inwoners. Ruim 350 Amstelveners deden mee aan dit tweejaarlijkse representatieve onderzoek.

01-03-2022 15:30
Amstelveens Nieuwsblad