Kieskompas Amstelveen online

Het Kieskompas bevat 29 stellingen, verdeeld over de thema’s bestuur en economie, verkeer en veiligheid, natuur en milieu, sociale zaken, bouwen en wonen. De stellingen kunt u beantwoorden met ‘helemaal...

17-02-2022 00:00
Gemeente Amstelveen