GA JE VOOR DE EERSTE KEER STEMMEN?

 Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de maatregelen rondom Corona kun je in heel Nederland ook al stemmen op 14 en 15 maart. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en 18 jaar of ouder bent, mag je je stem uitbrengen. Door te stemmen bepaal je de koers van Amstelveen.

WAT DOET DE GEMEENTERAAD?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast: wat willen we in Amstelveen bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dat beleid goed uitvoert.

WAAROM ZOU JE GAAN STEMMEN?

De politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen worden, bepalen straks vier jaar lang wat er gebeurt in jouw gemeente. Met jouw stem laat je weten waar aandacht aan besteed moet worden. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor sport, groen en het woonbeleid.

OP WIE KAN JE STEMMEN?

...

17-02-2022 13:14
Burgerbelangen Amstelveen