D66 – Alles op alles tegen uitsluiting en discriminatie

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de ervaren discriminatie onder Amstelveners flink is toegenomen. Daar waar in 2016 14% van de volwassen Amstelveners zich weleens gediscrimineerd voelde, gaat het in 2020 om 23% (zo’n 16.000 inwoners). D66 heeft zorgen over de deze ontwikkeling en wil dat alles op alles wordt gezet om discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan.
Onderzoek van de GGD
In opdracht van de gemeente doet de GGD elke vier jaar grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amstelveners van 18 jaar en ouder. De resultaten daarvan worden in een zogenaamde gezondheidsmonitor gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente en de GGD bij het vormgeven van hun beleid. In de gezondheidsmonitor komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zoals ziekten en aandoeningen, welbevinden en sociale contacten, woonsituatie en geluidshinder, maar ook leefstijl, voeding en bewegen.
Zorgen over forse toename van ervaren discriminatie in Amstelveen
Uit de ...

31-01-2022 13:44
D66