Regeerakkoord: kanteling in debat over luchtvaart zet door

Het nieuwe regeerakkoord is wat betreft het dossier luchtvaart historisch te noemen. Voor het eerst sinds het ontstaan van de luchtvaartbranche spreekt een beoogde coalitie in duidelijke taal over de negatieve effecten van deze industrie.

Illustratief is de zinsnede dat er “aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van de luchtvaart op mens, milieu en natuur”.

“Er spelen rond de luchthavens diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra-) fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven”, noteerden de onderhandelaars.

De nieuwe oude coalitie omarmt hiermee nog steeds de controversiële hubfunctie van het vliegveld. Dat los te laten, was blijkbaar een te grote stap. Maar er wordt tegelijkertijd gesproken over zekerheid en perspectief voor de omgeving ...

15-12-2021 17:05
SchipholWatch