Maalderij 4-8

Locatie Het plangebied is gelegen op het braakliggend terrein tussen de Bovenkerkerweg (7-21), Noordammerlaan en Maalderij 8. Toelichting Het gaat om het al enige tijd braakliggende terrein tussen Bovenkerkerweg,...

12-12-2021 18:41
Gemeente Amstelveen