Woonbeleid Amstelveen niet concreet genoeg

[AMSTELVEEN] De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft het woonbeleid van de gemeente Amstelveen onderzocht. Daaruit blijkt dat de omvang van de woonopgave en de gestelde doelen te weinig concreet zijn. Om de gestelde doelen te halen, gebruikt de gemeente veel verschillende middelen, maar mist zij zicht op het effect van deze middelen. Ook is het nog onduidelijk of de uitvoering van het woonbeleid doeltreffend en doelmatig is. De gemeenteraad stuurt actief, maar mist strategische informatie om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren.Dit concludeert de Rekenkamercommissie in het rapport Evaluatie woonbeleid. De Rekenkamercommissie adviseert dan ook de bestaande beleidsdoelen meetbaar te maken, de ontwikkelingen op de woningmarkt goed te volgen en regelmatig het beleid te actualiseren.

10-12-2021 10:37
Amstelveens Nieuwsblad