Aanpak van schade aan wegen en paden door wortelopdruk in Amstelveen

[AMSTELVEEN] De gemeente gaat schade die aan wegen en paden is ontstaan door wortelopdruk van bomen aanpakken. De gemeente heeft alle wegen, fietspaden en asfaltwandelpaden in Amstelveen geïnspecteerd en een inventarisatie gemaakt van de plaatsen die onderhoud nodig hebben.

10-12-2021 15:06
Amstelveens Nieuwsblad