Onderzoek verbetering looproutes in Waardhuizen naar OV-haltes

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen en Vervoerregio Amsterdam gaan gezamenlijk een verkenning uitvoeren naar mogelijke verbetering van de looproutes naar haltes voor openbaar vervoer (OV) in Waardhuizen. Het gaat daarbij specifiek om de Punterbuurt en Galjoenbuurt. Bij de verkenning wordt bekeken of er financieel haalbare effectieve maatregelen te vinden zijn om looproutes naar haltes te verbeteren of om fijnmazig vervoer aan te bieden. Deze maatregelen worden opgenomen in een actieplan dat de Vervoerregio samen met de gemeenten willen gaan realiseren.

09-12-2021 18:00
Amstelveens Nieuwsblad