De Najaarsnota 2021 is in het teken van de coronabestrijding

De overheidsfinanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding. Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag, anderzijds zijn er miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket

30-11-2021 21:29
Amstelveenweb