Vaart achter plan voor bouw 797 woningen en school in De Scheg-West

[AMSTELVEEN] B en W verwachten op korte termijn het voorontwerpbestemmingsplan voor het deelgebied De Scheg West in procedure te kunnen brengen voor inspraak door de omgeving en de betrokken instanties. In het gebied ten zuiden van Westwijk tussen de Noorddammerweg en de Legmeerdijk moeten volgens het plan 797 en een basisschool verrijzen. De stedenbouwkundige verkaveling is in mei al met de omgeving gedeeld via een goed bezochte digitale informatieavond.

28-11-2021 10:00
Amstelveens Nieuwsblad