Raad wil onderzoek naar aanvullende voorziening bij verhuizing afvalstation

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad wil dat het college van B en W onderzoek doet naar extra mogelijkheden om afval aan te bieden als het bestaande afvalbrengstation verhuist van bedrijventerrein Legmeer naar het nieuwe bedrijventerrein in het uiterste zuiden van Amstelveen.“Die nieuwe plek is vooral voor mensen zonder auto te ver weg,” aldus PvdA-raadslid Arnout van den Bosch, die hierover woensdag in de raad een motie indiende. “Een afvalbrengstation behoort voor iedereen goed bereikbaar te zijn.” Als mogelijke aanvullingen noemde hij mobiele milieustraten of een klein tweede station dat goed bereikbaar is voor Amstelveen-Noord, bijvoorbeeld bij Krijgsman nabij de A9.Andere raadsleden hadden er bedenkingen bij. Arjan Gerritsen (VVD) merkte op dat hij geen enkele gemeente met minder dan 100.000 inwoners kent met meer dan één afvalbrengstation. CDA-raadslid Sandra van Engelen zag bij het afvalbrengstation nooit mensen met de fiets komen: “Mensen helpen elkaar om spullen weg te brengen. Het is sympathiek te kijken naar een tweede locatie. Het is de vraag of Krijgsman daarvoor de juiste plek is.”[REKENING] Wethouder Floor Gordon toonde zich bereid expliciet rekening te willen houden met mensen die niet met de auto kunnen komen: “In de praktijk gaat het om 2 tot 4 procent van de bezoekers en die komen over het algemeen niet met een grote koelkast achterop de fiets. Er valt te denken aan nieuw te ontwikkelen diensten.” Gordon zag echter niets in een tweede station: “Het college heeft uitgebreid gezocht naar een nieuwe plek ter vervanging van het huidige station. Gebleken is dat het nieuwe bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid zich daarvoor het beste leent. Andere locaties, ook voor een kleine dependance, zijn in Amstelveen niet voorhanden. Een dependance kan in de praktijk niet veel kleiner zijn dan de hoofdvestiging. Daar komt bij dat afvaldiensten die je opsplitst minder efficiënt zijn, wat leidt tot extra kosten die moeten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.”Van den Bosch gaf toe zich niet in kosten te hebben verdiept: “De motie roept op: zoek dit uit. Ik hoor graag wat kan en wat het kost. Ik vrees dat als je geen goede oplossing biedt, mensen afval dumpen.” De motie haalde het met 27 voor en 6. Tegen waren AVA, BBA en CDA.

12-11-2021 14:00
Amstelveens Nieuwsblad