Besluiten gemeenteraad 10 november 2021

Programmabegroting 2022 vastgesteld De raad heeft de programmabegroting 2022, de tweede tijdvakrapportage 2021 en de tarievennota 2022 vastgesteld. Daarmee is duidelijk wat de gemeente in 2022 wil bereiken,...

11-11-2021 00:00
Gemeente Amstelveen