Wéér personeelsactie op Schiphol: overdaad of hard nodig?

Medewerkers van beveiligingsbedrijf Securitas hebben vanmiddag actiegevoerd voor het kantoor van het bedrijf op Schiphol. Het protesterende personeel eist dat Securitas haar afgespraken nakomt over de roosters en het beperken van de werkdruk. De laatste tijd wordt er veel geprotesteerd op Schiphol. Voor de acties is vrijwel uitsluitend vakbond FNV verantwoordelijk. De bond is niet bang voor een overdaad aan personeelsacties.
Er waren zo'n twintig beveiligers van Securitas naar de Uiverweg op Schiphol gekomen om voor de deur van hun werkgever actie te voeren. De medewerkers willen dat Securitas zich aan de afspraak houdt om dezelfde arbeidsvoorwaarden te handhaven, die ze bij SDBV hadden, hun vorige baas. Volgens FNV knoeit Securitas met de roosters en loopt de werkdruk op.
Om de zoveel jaar wordt op Schiphol gehusseld met bijvoorbeeld beveiligings-, schoonmaak- en afhandelingsbedrijven. Als een nieuw bedrijf de gunst van Schiphol wint, moet het wel het personeel overnemen van het bedrijf dat aan het kortste eind trok, inclusief arbeidsvoorwaarden. Gebeurt dat niet, dan krijgen ze het aan de stok met de vakbonden.
De sigaar
Vandaag was dus Securitas de sigaar. De vorige actie werd bij het hoofdkantoor van Schiphol gehouden. Dáárvoor waren er acties bij onder andere KLM, Schiphol Airport Retail en grotere manifestaties met beveiligers, afhandelpersoneel en schoonmakers. Allemaal georganiseerd door FNV.
Drijvende kracht achter de acties is campagneleider Joost van Doesburg. Dat het grote publiek de acties misschien niet meer uit elkaar kan houden, doet hem niks. Volgens Van Doesburg is er geen sprake van overdaad: "Ik kan ze zelf ook al bijna niet meer tellen, maar we hebben veel acties, omdat er veel gaande is op Schiphol."
"Er is heel veel mis met de arbeidsvoorwaarden op de luchthaven", vervolgt Van Doesburg. "Daarom zijn we genoodzaakt om op Schiphol actie te voeren. Wij proberen de problemen per bedrijf op te lossen, maar wij spreken ook de Schiphol Group als marktmeester aan om fatsoenlijk om te gaan met hun werknemers."
Soms worden actiedagen in samenwerking met andere bonden georganiseerd, zoals CNV en De Unie. Toch lijkt FNV het monopolie te hebben op actievoeren op Schiphol. Daar heeft Joost van Doesburg meerdere verklaringen voor (artikel gaat verder onder de video):
Laag bij de grond
Vakbondsbestuurder Erik Maas van CNV vindt de opmerking van Van Doesburg over de andere bonden 'laag bij de grond'. Maas: "Wat FNV doet is campagnevoeren. Onder acties verstaan wij werkonderbrekingen en stakingen. Pas als je er echt niet met praten uitkomt, dan ga je actievoeren."
Handschoenen
Maas benadrukt dat zijn bond juist met gesprekken met werkgevers, maar ook via rechtszaken tot successen komt. Als voorbeeld geeft hij het conflict tussen Schiphol en de beveiligers die geen handschoenen zouden mogen dragen. Door tussenkomst van CNV werd die rel beslecht en kocht Schiphol zelfs fouilleerhandschoenen in voor de beveiligers.
Vakbond De Unie was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.
Securitas en FNV gaan maandag om tafel om de eisen van de werknemers te bespreken.

10-11-2021 19:30
NH Nieuws