Bestuurders laten nieuw toekomstbeeld voor Amstelscheg opstellen

[AMSTELVEEN] De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Actualisatie is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit. Bij wijze van aftrap fietsten de bestuurders vrijdag 5 november door het gebied.

09-11-2021 09:30
Amstelveens Nieuwsblad