Amstelveen zet in op behoud van toekomstbestendige werkplekken

[AMSTELVEEN] Omdat uit recent onderzoek en gesprekken met marktpartijen is gebleken dat de kantorenmarkt in Amstelveen momenteel krap is, heeft het college van B en W enkele besluiten genomen die moeten zorgen voor behoud van toekomstbestendige werkplekken. De focus ligt daarbij op gemengde kantoorgebieden. Ook worden kantooreigenaren aangesproken om investeringen te doen om hun panden courant te houden. Verder worden transformatie-initiatieven voor kantoor[panden afgewezen voor zover ze niet in gebiedsvisies of bestemmingsplannen zijn vastgelegd.

05-11-2021 16:03
Amstelveens Nieuwsblad