Na jarenlang overschot nu krapte op kantorenmarkt in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Amstelveen heeft na jarenlange overschotten nu te maken met krapte op de kantorenmarkt. De leegstand van kantoorpanden bedraagt momenteel 6,7 procent en komt daarmee uit onder het ‘frictieniveau’ van 8 procent dat minimaal nodig is voor een gezonde kantorenmarkt. Dat frictieniveau is nodig om voldoende ruimte over te houden voor nieuwe en verhuizende bedrijven die zich hier willen vestigen. Om te voorkomen dat de krapte verder oploopt wil het college van B en W bij kantoorpanden die minder dan 3 jaar leegstaan, niet meewerken aan initiatieven voor ombouw van deze panden voor andere functies, zoals hotels of woningen. De gemeente wil een passend aanbod van toekomstbestendige kantoorlocaties behouden als bron van werkgelegenheid voor de inwoners van Amstelveen.

04-11-2021 17:06
Amstelveens Nieuwsblad