D66 en Omnibus introduceren rijke schooldag in Amstelveen

Op verzoek van D66 en basisschool de Omnibus wordt in Amstelveen de ‘rijke schooldag’ geïntroduceerd. Dit is een schooldag waar een programma met onder andere sport, kunst en cultuur aan wordt gekoppeld. De Omnibus is de eerste Amstelveense school die zo’n rijke schooldag aan haar leerlingen aanbiedt.
 
Rijke schooldag voor gelijke kansen
Om te zorgen voor meer gelijke kansen, wil D66 Amstelveen rijke schooldagen invoeren. Op rijke schooldagen wordt een breed scala aan wat wij nu nog kennen als buitenschoolse activiteiten – zoals voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur  – aangeboden onder het dak van de school. Een verrijkte schooldag. Op deze manier wil D66 alle kinderen de mogelijkheid bieden om zich breed te ontwikkelen. Saloua Chaara, raadslid voor D66: “Kansenongelijkheid wordt voor een groot deel na school bepaald: word je thuis voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je ook naar sport- of muziekles, of niet? Met een rijke schooldag willen we álle kinderen gelijke kansen geven om hun talenten en creativiteit te ontwikkelen. De droom van D66 is daarom ook om elk Amstelveens kind een rijke schooldag te bieden. We gaan hier de komende tijd veelvuldig met ouders, schooldirecteuren en schoolbesturen over in gesprek. Hierbij zijn de lessen de we trekken uit de pilot op de Omnibus erg waardevol.”
Omnibus prikkelt creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling
“Dat de gemeente en Onderwijsgroep Amstelland op de Omnibus beginnen met de rijke schooldag, is heel logisch”, zegt Barbarella Janus, directeur van de Omnibus. “De Omnibus is een brede school waar leerlingen echt gezien worden en waar ze worden geprikkeld om nieuwsgierig te zijn en om te ontdekken. Bij ons op school stimuleren we juist de creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Want alleen dan bereiden we onze kinderen goed voor op de toekomst. Zo’n rijke schooldag sluit dus naadloos aan bij waar wij naartoe willen met ons onderwijs.”.
Een bijzondere pilot op een bijzondere school
In een gesprek tussen Janus en Chaara ontstond het idee om op de Omnibus concreet werk te maken van de rijke schooldag. Hierna heeft D66 bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2022 in de raadscommissie ‘Burgers en Samenleving’ het voorstel gedaan om bij wijze van pilot met de rijke schooldag op de Omnibus te starten. Door gebruik te maken van een speciaal budget die de gemeente van het Rijk krijgt om leerlingen cognitief, sociaal en emotioneel te stimuleren (de zogenaamde ‘gemeentelijke NPO gelden’), kan de pilot worden gefinancierd. Chaara: “We zijn enorm blij met het enthousiasme over de rijke schooldag en de toezegging van het college om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. We vinden het ook te gek dat juíst de Omnibus de eerste Amstelveense school met de rijke schooldag wordt. De Omnibus is een geweldige school die het echt goed doet. Een school met fantastische leerkrachten, met veel oog voor onderwijsvernieuwing én een school met een stevige samenwerking met ouders. Heel bijzonder”. De komende weken werken de gemeente en de Omnibus de exacte invulling en voorwaarden van pilot uit. Ook stemt de gemeente de komende tijd met schoolbesturen en schooldirecteuren af over de verdere besteding van het gemeentelijk NPO budget. Janus en Chaara hopen van harte dat veel Amstelveense scholen zich gaan aansluiten bij dit initiatief.

04-11-2021 14:37
D66