D66 en PvdA: asielzoekers eventueel tijdelijk opvangen in leegstaande hotelkamers

Op dit moment verblijven er al weken honderden asielzoekers meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel dan het kan herbergen. Daarom slapen asielzoekers er noodgedwongen op veldbedden, stoelen en op de grond. D66 en de PvdA vinden dat de opvang van asielzoekers door een humane ondergrens dreigt te zakken. Daarom vroegen ze naar mogelijkheden om asielzoekers tijdelijk in leegstaande hotelkamers op te vangen.
Noodsituatie
Het azc in Ter Apel kon de grote stroom mensen die de afgelopen tijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld niet meer aan. Daarom luidde het demissionair Kabinet vorige week een “noodsituatie” in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar te weinig plaats is om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Alle provincies van Nederland werden daarom opgeroepen om met spoed honderd opvangplekken te vinden. Hierdoor moeten er in totaal 1.200 extra slaapplekken worden gecreëerd.
Tijdelijke opvang in hotelkamers
De fracties van D66 en de PvdA vrezen dat de opvang van asielzoekers door een humane ondergrens zakt. De meest kwetsbare mensen hebben op dit moment onze hulp hard nodig. Het past bij Amstelveen als gastvrije gemeente om deze mensen snel hulp en onderdak te kunnen bieden. Daarom vroegen de fracties het college om met spoed mogelijkheden te verkennen waarmee wordt bijgedragen aan het oplossen van de noodsituatie in Ter Apel. Zo wilden zij uitgezocht zien of asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden in leegstaande hotelkamers in Amstelveen. In de commissie Algemeen Bestuur en Middelen hebben de fracties aan het college gevraagd hier werk van te maken. Bij monde van burgemeester Poppens heeft het college aangegeven dat de 100 extra opvangplekken in Noord-Holland reeds elders gerealiseerd worden. Hiermee voldoet de provincie Noord-Holland aan de oproep van het demissionair Kabinet. Het college houdt vinger aan de pols en zal- indien nodig – de optie om leegstaande hotelkamers eventueel in te zetten voor de tijdelijke opvang van asielzoekers overwegen.

29-10-2021 14:14
D66