Geen extra snelheidsbeperkingen voor verkeer op Legmeerdijk

[AMSTELVEEN] Er komen geen extra snelheidsbeperkingen voor het verkeer op het deel van de Legmeerdijk dat in de bebouwde kom van Amstelveen ligt. Dat meldt het college van B en W in antwoord op vragen de gemeenteraadsfractie van de VVD. Het college wijst erop dat de Legmeerdijk een belangrijke gebiedsontsluitingsweg is die ook gebruikt wordt door de bussen van Connexxion. De bestaande rotonde bij de Jane Adamslaan en de door Amstelveen gewenste toekomstige rotonde bij de Marshallsingel hebben volgens B en W een voldoende snelheidsremmende werking. Op deze rotondes binnen de bebouwde kom heeft langzaam verkeer voorrang.

28-10-2021 11:30
Amstelveens Nieuwsblad