Gemeente en politie tevreden over wapeninleveractie

De campagne ‘Zonder straf van je wapen af’ had tot doel wapenbezit onder jongeren terug te dringen en vooral om het signaal af te geven dat het niet normaal is een wapen te dragen. Het...

22-10-2021 00:00
Gemeente Amstelveen