Herverdeling gemeentefonds pakt gunstig uit voor Amstelveen, 60 euro per inwoner extra

[AMSTELVEEN] De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorgestelde herverdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds lijkt gunstig uit de pakken voor Amstelveen. Volgens voorlopige berekeningen van het ministerie uit augustus zou de gemeente er per jaar 71 euro per inwoner bij moeten krijgen om onder meer de oplopende kosten voor de jeugdzorg en de Wmo te dekken. Minister Kajsa Olongren wil de effecten van de herverdeling echter op maximaal op 15 euro per inwoner per jaar stellen over een periode van 4 jaar vanaf 2023. Dat zou betekenen dat Amstelveen er gefaseerd 60 euro per inwoner per jaar bijkrijgt. In totaal zou dat in 2026 circa 5,4 miljoen euro extra opleveren.

21-10-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad