Brug Ouderkerk: Kruising N522 bij Hoger Einde verschuift komende tijd naar het oosten

[AMSTELVEEN] Aannemerscombinatie BOK werkt volop aan de nieuwe Brug Ouderkerk. De komende periode tot aan de kerstvakantie werkt de aannemer vooral aan de wegenstructuur aan de oostzijde van de brug (de kant van Ouderkerk aan de Amstel) en aan de bouw van de nieuwe noordelijke brug. Hiervoor is een gedetailleerde planning gemaakt.

19-10-2021 07:25
Amstelveens Nieuwsblad