B en W: ‘Amstelveen heeft geen plek voor extra opvang vluchtelingen’

[AMSTELVEEN] Amstelveen ziet voor de korte termijn geen mogelijkheden om Afghaanse evacués of andere asielzoekers op te vangen. Dat meldt het college in reactie op een oproep van het Rijk om te inventariseren wat gemeenten op zeer kortetermijn kunnen betekenen om de vluchtelingenstroom het hoofd te kunnen bieden. Ook voor de middenlange termijn ziet het college geen mogelijkheden om extra opvang te bieden, naast de reeds bestaande huisvestingstaak van erkende vluchtelingen (statushouders). Volgens de eerder vastgestelde landelijke taakstelling voor dit jaar moet Amstelveen in dat kader 130 personen onderdak bieden.

08-10-2021 17:24
Amstelveens Nieuwsblad