Inwoners denken mee over ‘Amstelveen in de toekomst’

[AMSTELVEEN] Inwoners hebben diverse thema’s genoemd als het gaat om het Amstelveen van de toekomst. Inwoners droegen tijdens een participatietraject ideeën aan over onder andere duurzaamheid en klimaat, behoud van de leefbaarheid in relatie tot de woningbouwopgave en Schiphol. Ook werden sport, bewegen en gezondheid verschillende keren genoemd, evenals meer betaalbare woningen voor jong en oud, behoud en kwaliteit van het groen in en rond Amstelveen en meer(speel-)ruimte voor kinderen en jongeren. De resultaten van het participatietraject zijn input voor het opstellen van de omgevingsvisie.

07-10-2021 15:30
Amstelveens Nieuwsblad