Amstelveen wil zich aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord

[AMSTELVEEN] Amstelveen wil zich aansluiten bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. Daarin gaan het Rijk en de aangesloten provincies en gemeenten de afspraak aan om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Dat moet zorgen voor vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door het verkeer, de landbouw, industrie en huishoudens. Het college van B en W heeft een verzoek tot ondertekening ingediend bij de stuurgroep van het akkoord, dat begin 2020 werd gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten.

03-10-2021 10:00
Amstelveens Nieuwsblad