Uitgebreide seismische risicoanalyse nodig bij winning aardwarmte in gebied Amstelveen-Amsterdam

[AMSTELVEEN] Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben bij het ministerie van Economische Zaken gezamenlijk een vergunning aangevraagd voor opsporing van aardwarmte in het gebied Amstelveen-Amsterdam. De aanvraag is gericht op de exploitatie van aardwarmte voor hetverwarmen van woningen als alternatief voor verwarming met aardgas. Provincie Noord-Holland is voorstander van onderzoek naar alternatieve energiebronnen maar wil ook dat mogelijke risico’s goed in kaart worden gebracht. Daarom moet als voorwaarde in de vergunning worden opgenomen dat er eerst een uitgebreide seismische risicoanalyse wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid van bodemtrillingen. Ook moet er een prognose van mogelijke bodemdaling of -stijging wordt opgesteld. Dat stelt het provincie in een advies aan het ministerie over de vergunningaanvraag.

24-09-2021 17:00
Amstelveens Nieuwsblad