Leger des Heils zoekt collectanten in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Amstelveen voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november tot en met 4 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

23-09-2021 07:00
Amstelveens Nieuwsblad