Amstelveen doet (nog) niet mee aan ‘Green Deal’ houtbouw

[AMSTELVEEN] Amstelveen gaat in regionaal verband meedoen aan diverse ‘Green Deals’ om de CO2-uitstoot terug te dringen en de duurzaamheid te bevorderen. Het gaat daarbij onder meer om het verbeteren van het inzamelen van textiel en het stimuleren van fietsgebruik. Amstelveen sluit zich echter nog niet aan bij de ‘Green Deal’ houtbouw, die het gebruik van beton, staal en steenwol in de bouw moet terugdringen. Bij de productie van deze bouwmaterialen komt veel CO2 vrij. Een van de redenen die het college van B en W hiervoor geeft is dat de gemeente nauwelijks grond in eigendom heeft voor woningbouwprojecten en daardoor moeilijk sturende kan optreden om houtbouw in projecten te bevorderen. Het gemeentebestuur wijst echter ook op de onzekerheden die aan houtbouw kleven.

22-09-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad