NH Nieuws-panel is positiever over economie, maar heeft zorgen over eigen portemonnee

Deelnemers aan het NH Nieuws-panel Prinsjesdagonderzoek zijn aanzienlijk positiever over de Nederlandse economie dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête waaraan 1.574 leden meededen. Toch zijn er aan de andere kant wel zorgen dat de deelnemers daar zelf weinig van merken in hun eigen portemonnee. 
Vorig jaar was er veel onrust vanwege de coronapandemie, en vond maar elf procent dat Nederland er economisch goed voor stond. Nu is dat 37 procent. Iets meer dan een derde (35 procent) geeft nog een voldoende, terwijl een kwart vindt dat het niet goed gaat. 
Stijgende prijzen
Maar hoe goed het ook met de economie gaat, individueel zeggen veel panelleden dat niet terug te zien in hun portemonnee. 36 procent verwacht er op achteruit te gaan, en bijna de helft (46 procent) denkt dat er niets voor ze verandert. Vooral het feit dat het loon niet evenredig stijgt met de stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen, benzine en de energierekening baren de deelnemers zorgen. Elf procent verwacht het komende jaar wel meer te besteden te hebben. 
Vanmiddag wordt de begroting gepresenteerd op deze Prinsjesdag. Eerder lekte al uit dat het demissionair kabinet met flinke investeringen komt: zo wordt er ruim zes miljard uitgetrokken om de CO2-uitstoot terug te dringen, iets waartoe de rechter de Nederlandse staat heeft gedwongen. Ook moet met 400 miljoen euro de georganiseerde misdaad worden terug gedrongen. En ook de woningbouw heeft bijzondere aandacht. 
Meer geld naar zorg
Ook aan de leden van het NH Nieuws-panel hebben we voorgelegd waarin volgens hen geïnvesteerd moet worden. Net als vorig jaar scoort de zorg het hoogst (61 procent). Ook de oproep van zorginstanties om meer geld uit te trekken waardoor meer personeel aangetrokken kan worden geniet enorme steun. 78 procent steunt dit in hoge tot zeer hoge mate.
Verder valt op dat ook woningbouw als enorm hangijzer wordt gezien. De grootste groep vindt dat er een woonverplichting moet worden ingevoerd om vastgoedbeleggingen tegen te gaan. Maar ook vinden veel leden dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden en dan specifiek voor jongeren.
Klimaat belangrijk, geen boeren uitkopen
Ook het verbeteren van het klimaat vinden de deelnemers belangrijk. Maar mogelijke plannen van het demissionair kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen door boeren uit te kopen of soms zelfs te onteigenen krijgt weinig steun. Bijna een kwart (22 procent) vindt het een goed idee en 19 procent in redelijke mate. Maar een ruime meerderheid van 59 procent wil daar niets van weten. 
Minder vluchten Schiphol
Zelf zien de panelleden liever dat boeren worden geholpen om duurzamer te gaan werken. Ook het invoeren van hogere CO2-belasting voor industrie wordt gezien als een goede manier om wat aan het klimaat te doen, net als het toestaan van minder vluchten op Schiphol. 
Lees hier de resultaten van het Prinsjesdagonderzoek nog eens rustig terug. 

21-09-2021 11:30
NH Nieuws