Amsterdamse Bos betreurt verwarring rond webinar ‘Hond en natuur’

[AMSTELVEEN] Het Amsterdamse Bos betreurt de verwarring die is ontstaan rond het webinar ‘Hond en natuur. Casus Amsterdamse Bos’ dat op 9 september plaatsvond. Diverse gemeenteraadsfracties in Amstelveen lieten het college naar aanleiding van deze online bijeenkomst weten bezorgd te zijn over het participatieproces over het Bosplan 2020-2030. Ze vrezen voor vooringenomenheid rond de voorgestelde hondenzonering. Het Amsterdamse Bos benadrukt echter dat het webinar een informatieve bijeenkomst was.

20-09-2021 17:00
Amstelveens Nieuwsblad