D66 dringt aan op meer sport en spel in onze wijken en vooral: Hoe krijgen we jongeren van de bank?

Tijdens de behandeling van de nota ‘Amstelveen beweegt meer’ vroeg D66 raadslid Anne-Mieke van der Vet om snel en doelgericht meer sport- en spelaanbod in kinderrijke wijken aan te bieden.
Van der Vet: ‘De beweegbus van Amstelveen Sport wordt vooral in de vakanties gebruikt, de rest van de tijd wordt hij weinig ingezet. Zonde van zo’n investering. Kan de gemeente niet beter de regie op het gebruik van de bus houden? Hij kan als basis dienen voor open sportinlopen in wijken waar veel kinderen misschien niet op woensdag en zaterdag naar een sportclub gaan. Waar kinderen met zo’n duwtje in de rug wél voor van de bank komen en waar gesnuffeld kan worden aan verschillende sporten.’
Fitness voor volwassenen integreren in speelplaats
Ook het installeren van fitness apparaten voor volwassenen op kinderspeelplaatsen werd door verantwoordelijk wethouder Ellermeijer omarmd.
Voor D66 is sport en spel HET vehikel om een gezonde leefstijl, inclusie en integratie van verschillende groepen te bevorderen. Jong geleerd is oud gedaan, des te eerder je sport en spel in je leven integreert, des te langer heb je plezier van de positieve effecten.

18-09-2021 16:21
D66