Amstelveense sportverenigingen hebben coronacrisis redelijk doorstaan

[AMSTELVEEN] Uit een inventarisatie die de gemeente heeft gehouden, blijkt dat de meeste Amstelveense sportverenigingen de coronacrisisredelijk goed hebben doorstaan. De coronasteun,met name de gedeeltelijke kwijtschelding van de huur, heeft hier positief aan bijgedragen.Enkele verenigingen geven echter wel aan er financieel slecht voor te staan door extra gemaaktekosten en derving van inkomsten.

17-09-2021 09:00
Amstelveens Nieuwsblad