Daling verkeersslachtoffer zet niet door

Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Lag het aantal verkeerslachtoffers in 1970 rond het schrikbarend getal van 3500, waren het in 2020, 610 slachtoffers. Het aantal slachtoffers is de afgelopen jaren gestabiliseerd, zo ook in Amstelveen.
Sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, denk bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur, aanleg van fietspaden, publieksvoorlichting zoals ,wij gaan weer naar school, en educatie. Ook heeft de auto industrie hier een bijdrage aan geleverd, zoals het aanbrengen van airbags.
Volgens het IRTAD, (International Road Traffic and Accident Database), is Nederland op het gebied van verkeerveiligheid 1 van de veiligste landen, wat mij betreft is dat geen reden om achter over te leunen. Verkeersveiligheid dient zowel op landelijk als lokaal niveau aangepakt te worden. Het doel zou dan ook moeten zijn om het aantal dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval binnen 10 jaar naar 0 te brengen!
 

 Dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval in Nederland (2014-2020)[1]

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Totaal
570
621
629
613
678
661
610

 
Drukker op de weg, meer verschillende mobiliteiten
Het is de afgelopen jaren drukker geworden op de weg, dat heeft verschillende oorzaken, zoals de groei van de stad, en de opkomst van nieuwe voertuigen, de elektrische step en e-bikes. De laatste jaren zie steeds vaker de elektrische steps op de openbare weg, volgens de wet mag je de elektrische step alleen op privé terreinen rijden. Na alle waarschijnlijkheid mag je in 2023 met de elektrische step gebruik maken van openbare wegen.[2] Daardoor zal het waarschijnlijk nog drukker gaan worden.
Jaren geleden bij het aanleggen van fietspaden is er geen rekening gehouden met nieuwe voertuigen, door deze drukte neemt de kans op een ongeluk toe. Het simpelweg verbreden van fietspaden is in sommige wijken in Amstelveen geen oplossing, omdat daar geen ruimte voor is. Dit probleem vraagt om een visie en creatieve oplossingen.
Doelstelling & plan van aanpak
Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, moeten we eerst terug naar de basis.
Erik Asmussen was een hoogleraar verkeersveiligheid aan de Technische Universiteit Delft en is de grondlegger van de wetenschappelijke benadering waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

Veilige inrichting van de weg (engineering).
Handhaving van verkeersregels (enforcement)
Publieksvoorlichting en educatie (education)[3]

Zoals eerder beschreven mag er een ambitieus doelstelling beschreven worden, het aantal verkeersslachtoffers naar 0 brengen. De motie, in kaart brengen van verkeersonveilige locaties,  die ik in juli heb ingediend en is aangenomen zou hier op korte termijn een bijdrage aan kunnen leveren.[4] Maar op lange termijn is er meer nodig, zoals, het investeren in infrastructuur, handhaven van verkeersregels en educatie (bijvoorbeeld op basisscholen). Ik wil de komende jaren hier voor blijven inzetten zodat we ook in Amstelveen het aantal verkeersslachtoffers kunnen verlagen!
[1] https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/verkeersveiligh...
[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z...
[3] https://www.swov.nl/nieuws/erik-asmussen-een-leven-voor-de-verkeersveili...
[4] https://www.amstelveenz.nl/nieuws/d66-wil-hulp-van-inwoners-bij-aanwijze...

07-09-2021 11:18
D66