Nieuwbouw voor basisscholen in Middenhoven moet in 2024 van start gaan

[AMSTELVEEN] De plannen voor nieuwbouw van scholencomplex op de huidige locatie aan Orion in Middelhoven zijn in een volgende fase beland. Het college van B en W heeft ingestemd met de concept-Nota van Uitgangspunten en gaat die ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige gebouwen van de Willem AlexanderschooL, De Cirkel en De Pioniers te klein en verouderd zijn. De beoogde nieuwbouw, met aanpassingen aan het naastgelegen buurtcentrum De Meent en de sportzaal, vraagt om een investering van naar schatting 21 miljoen euro. Dat is exclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. Als alles volgens schema verloopt, gaat de nieuwbouw in 2024 van start. Deze kan dan over vijf jaar in gebruik genomen worden.

30-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad