Schaarste in alle segmenten van woningmarkt in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Er heerst schaarste in alle segmenten van de woningmarkt in Amstelveen. Het tekort doet zich voor in alle prijssegmenten en bij alle woningtypen. Woningzoekenden hebben dat in de praktijk natuurlijk al lang ondervonden, maar de gemeente heeft dat nu ook officieel vastgesteld in een Schaarsterapportage. Het tekort doet zich zowel in de koop- als in de huursector voor, maar het verschil tussen vraag en aanbod is vooral groot in het sociale huursegment. Om ongewenste effecten van deze schaarste tegen te gaan, gaat de gemeente enkele eerder vastgestelde maatregelen opnemen in een nieuwe Huisvestingsverordening. Dat moet er onder meer voor zorgen dat actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden meer kans krijgen om een sociale huurwoning te vinden.

27-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad