Amstelveen hecht veel waarde aan behoud van kerken

[AMSTELVEEN] Omdat het gemeentebestuur van Amstelveen grote waarde hecht aan het behoud van het lokale erfgoed, is onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de lokale kerkgebouwen. De kerken maken een belangrijk onderdeel uit van het lokale erfgoed omdat de kerken gezichtsbepalend zijn voor Amstelveen. Dertien van de huidige zestien kerkgebouwen zijn dan ook aangewezen als monument.

27-08-2021 09:37
Amstelveens Nieuwsblad