College B en W Amstelveen hecht grote waarde aan openheid en transparantie

Regelmatig is er in de media aandacht voor de wijze, waarop overheden omgaan met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob), zo ook recent nog in de gemeente Amstelveen

19-08-2021 09:04
Amstelveenweb