Meer onderzoek naar mogelijke risico’s winnen aardwarmte in en rond Amstelveen nodig

[AMSTELVEEN] Polderwarmte Geothermie heeft bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd voor opsporing van aardwarmte in het gebied Amstelveen-Haarlemmermeer. Het gaat om het verder onderzoeken van de aanwezigheid, winbaarheid en exploiteerbaarheid van aardwarmte in deze regio. Provincie Noord-Holland is voorstander van onderzoek naar alternatieve energiebronnen maar wil ook dat mogelijke risico’s eerst beter in kaart worden gebracht. Het gaat dan onder meer om de kans op mogelijke bodemdaling en eventuele seismische risico’s (grondbewegingen). Ook moet het ministerie als voorwaarde stellen dat risico’s met betrekking tot oppervlakte-, grond- en drinkwater voorkomen worden. Dat stelt het provincie in een advies aan het ministerie over de vergunningaanvraag.

18-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad