Ingrijpende maatregelen nodig vanwege verwachte toename weersextremen

[AMSTELVEEN] Met de Noordzee op maar circa 30 kilometer afstand en woonwijken in poldergebieden die circa 5 meter onder NAP liggen, was de verschijning van het rapport van het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties ook voor deze regio geen goed nieuws. Volgens het rapport leidt de klimaatverandering al tot forse weersextremen en stijgt de zeespiegel sneller dan verwacht. De Unie van Waterschapen stelt dat er daarom snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) dat in deze regio verantwoordelijk is voor het waterbeheer, bereidt zich al langer voor op de gevolgen van de klimaatverandering.

13-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad