Onduidelijkheid onder inwoners Amstelveen over scheiden PMD-afval

[AMSTELVEEN] Er bestaat onder inwoners van Amstelveen vrij veel onduidelijkheid over het scheiden van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankpakken). Dat blijkt uit het eerder dit jaar gehouden Bewonersonderzoek ‘Anders inzamelen’. De onduidelijkheid betreft zowel wat er wel of niet tot het PMD-afval behoort, als de verwerking van dit apart ingezamelde afval. Verschillende mensen geven aan dat ze hier weinig vertrouwen in hebben, onder meer omdat Amsterdam dit jaar stopt met de aparte inzameling van PMD. Amstelveen gaat hier echter anders dan de hoofdstad wel gewoon mee door. Volgens de gemeente levert het in Amstelveen gehanteerde ophaalsysteem een hoger scheidingspercentage op. Om onduidelijkheid weg te nemen wil de gemeente extra inzetten op voorlichting.

12-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad