Platform vraagt openbaarmaking vindlocaties tijgermug, onder meer in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Stichting platform Stop Invasieve Exoten heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw gevraagd om de exacte locaties bekend te maken waar in Nederland Aziatische tijgermuggen en gelekoortsmuggen zijn aangetroffen. Van de 11 waarnemingen van de tijgermug die dit jaar zijn gemeld, zijn er 3 afkomstig uit Amstelveen (op 22 maart, 14 juni en 13 juli). De NVWA meldt alleen dat de meldingen afkomstig zijn uit Buitengebied Zuid, maar het platform wil dat ook de precieze plek wordt gemeld

11-08-2021 10:35
Amstelveens Nieuwsblad