Oproep om overtreding regels in heemparken tegen te gaan

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen roept iedereen op om de parkregels in de lokale heemparken na te leven. De oproep is met name gericht op de avonduren en de weekenden, als er geen beheerders aanwezig zijn. Bezoekers die daar de moed voor hebben worden aangespoord om medebezoekers aan te spreken als zij zien dat zij ontoelaatbaar gedrag vertonen. ‘Niet om uw gelijk te halen, maar alleen al om het signaal dat u durft af te geven dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Zo helpt u ook mee aan een duurzame natuurbeleving in de heemparken,’ aldus de oproep.

10-08-2021 13:43
Amstelveens Nieuwsblad