Aantal voortijdige schoolverlaters in Amstelveen met kwart afgenomen

[AMSTELVEEN] Het aantal voortijdige schoolverlaters uit Amstelveen is in het schooljaar 2019-2020 met ruim een kwart afgenomen ten opzichte van het schooljaar 2018-2019. Het aantal leerlingen uit Amstelveen dat de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verliet zonder diploma nam in die periode af van 110 naar 81. Dat is 1,42 procent van het totaal aantal Amstelveense leerlingen (5.697). In de (voorlopige) cijfers over 2019-2020 is vooralsnog geen negatief effect van de coronacrisis te zien op het aantal voortijdige schoolverlaters. De onderwijssector verwacht echter dat de gevolgen van de crisis nog langere tijd merkbaar zullen zijn, onder meer doordat leerlingen op het MBO studievertraging hebben opgelopen.

09-08-2021 16:00
Amstelveens Nieuwsblad