De gemeente Amstelveen houdt zich niet aan de WOB richtlijn

De gemeente Amstelveen negeert de wettelijke termijn in Wet openbaarheid bestuur om opgevraagde documenten openbaar te maken. Begin juni 2021 heeft Stichting Allemansbelang een Wob-verzoek bij de bestuursorganen van de gemeente Amstelveen neergelegd

06-08-2021 08:32
Amstelveenweb